Turvallisuusohje

Jyväskylän Veneseuran turvallisuusohjeet kattavat kotisataman Juurikkasaaressa ja tukikohdan Kuminassa sekä seuran järjestämän purjehduskoulu-, purjehduskilpailu-, purjehduskilpailuharjoittelu- ja junioritoiminnan.

Jyväskylän Veneseuran turvallisuusohjeet

Turvallisuusohjeet pohjautuvat Merenkulkulaitoksen julkaisemiin, Suomen Purjehtijaliiton, Suomen Veneilyliiton ja Pidä Saaristo Siistinä ry:n laatimiin ohjeisiin venesatamien turvallisuusohjeista.

Turvallisuusohjeet on tehty JVS:n jäsenistöä varten. Niiden tarkoitus on antaa jäsenistölle keskeisin turvallisuuteen liittyvä ohjeistus JVS:n satamissa.

Jyväskylän Veneseuran turvallisuusohjeiden päivittämisestä vastaa seuran turvallisuusvastaava. Ohjeet tarkistetaan vuosittain ennen venekauden alkua ja päivitetään tarvittaessa.

Voimassa oleva versio on päivitetty 26.4.2009 ja tarkistettu huhtikuussa 2022. 

Jyväskylän Veneseuran purjehduskoulun turvaohje

1. Purjehduskoulussa käytettävät veneet ovat paikallisen vesialueen ja käyttötarkoituksen vaatimuksiin katsastettuja.
2. Purjehduskoulun kouluttajat ovat joko purjehduksen ohjaajiksi tai purjehduskoulun opettajiksi auktorisoituja kouluttajia.
3. Kouluttajat vastaavat siitä, että koulutettavat saavat ennen koulutuspurjehdusten alkua opastuksen käytössä olevan veneen turvavarusteiden käyttöön sekä yleiset turvallisuuteen liittyvät ohjeet ja valvovat että ohjeita noudatetaan purjehdusten aikana.