Katsastus

Huviveneiden turvallisuuskatsastuksella pyritään varmistamaan, että vene on rakenteiltaan ja varusteiltaan sellaisessa kunnossa, että sitä voidaan turvallisesti käyttää niillä vesialueilla ja niissä olosuhteissa, joihin se on tarkoitettu.

SPV:n seurojen omaa toimintaa

Huviveneiden turvallisuuskatsastustoiminta on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenseurojen harjoittamaa vapaaehtoista veneilyturvallisuustoimintaa.

Katsastetut veneet merkitään SPV:n ja JVS:n venerekisteriin. Lisäksi omistajan pitää huolehtia veneensä rekisteröinnistä viranomaisten ylläpitämään vesikulkuneuvorekisteriin. 

On myös huomattava, että vesikulkuneuvojen ominaisuuksista ja varusteista on annettu määräyksiä, joita on noudatettava katsastuksista riippumatta, kuten vesiliikennelain 6. luvun määräykset.

Veneen katsastus on edellytys seuran palvelujen käytölle

Vaikka turvallisuuskatsastukset ovat vapaaehtoisia, vuosittainen veneilykauden alkaessa tehtävä katsastus on ehdoton edellytys seuran palvelujen käytölle. Vain katsastetut veneet voivat käyttää veneseuralippua (veneseuran perälippua), satamaa ja tukikohtaa sekä Päijänteen muiden seurojen tukikohtia.