Turvallisuus

Katsastuksella pyritään varmistamaan, että vene on rakenteiltaan ja varusteiltaan sellaisessa kunnossa, että sitä voidaan turvallisesti käyttää niillä vesialueilla ja niissä olosuhteissa, joihin se on tarkoitettu.

Huviveneiden turvallisuuskatsastukset

Huviveneiden turvallisuuskatsastustoiminta on Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n jäsenseurojen harjoittamaa vapaaehtoista veneilyturvallisuustoimintaa. Katsastuksella pyritään varmistamaan, että vene on rakenteiltaan ja varusteiltaan sellaisessa kunnossa, että sitä voidaan turvallisesti käyttää niillä vesialueilla ja niissä olosuhteissa, joihin se on tarkoitettu.

Katsastetut veneet merkitään SPV:n ja JVS:n venerekisteriin. Lisäksi omistajan pitää huolehtia veneensä rekisteröinnistä viranomaisten ylläpitämään vesikulkuneuvorekisteriin. 

Veneen katsastus on edellytys seuran palvelujen käytölle

Vaikka turvallisuuskatsastukset ovat vapaaehtoisia, vuosittainen veneilykauden alkaessa tehtävä katsastus on ehdoton edellytys seuran palvelujen käytölle. Vain katsastetut veneet voivat käyttää veneseuralippua (veneseuran perälippua), satamaa ja tukikohtaa sekä Päijänteen muiden seurojen tukikohtia.

Veneiden katsastus poikkeusolojen aikana

Katsastustapahtuma on yksityinen, mutta viranomaisten ohjeita on noudatettava. Katsastukseen tulee valmistautua hyvin:

  • Katsastukseen osallistuu vain kaksi henkilöä: veneenomistajan edustaja ja katsastaja.
  • Veneenomistajan edustaja ja katsastaja ovat täysin terveitä, eivät kuulu riskiryhmiin, ovat alle 70-vuotiaita ja ottavat huomioon myös perheidensä/läheistensä terveydentilan.
  • Katsastajan ja veneenomistajan edustajan on noudatettava hyvää hygieniaa ja kahden metrin etäisyyttä toisistaan.
  • Katsastus tehdään katsastajan ja veneenomistajan edustajan yhteisellä suostumuksella. Katsastaja voi siis myös kieltäytyä katsastuksen tekemisestä.