Toimintasuunnitelma 2021

Jyväskylän Veneseuran toimintasuunnitelma.

JVS:n toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Vuosi 2021 on Jyväskylän Veneseuran 51. toimintavuosi. Vastuullinen veneily turvallisesti luontoa kunnioittaen on edelleen toiminnan johtava periaate.

Toimintavuonna 2021 JVS jäntevöittää edelleen talkootoiminnan järjestelyjä. Toimintasuunnitelman perusteella toimikunnat suunnittelevat ja aikatauluttavat talkoot. Tavoitteena on luoda järjestelmä, jonka avulla jäsenillä olisi entistä parempi ja ennakoitavampi mahdollisuus osallistua seuran toimintaan. Ilmoittautuminen toteutetaan verkkosivuilla julkaistavan lomakkeen avulla.

Seuran juhlavuoden kunniaksi järjestetty juhlaeskaaderi Dalmatian saaristossa Kroatiassa siirrettiin, uusi ajankohta on 12.–19.9.2021. Eskaaderiin on lähdössä yhteensä 43 seiloria ja heidän käyttöönsä on varattu 8 venettä. Vastuullinen matkanjärjestäjä on purjehdusmatkoihin erikoistunut OnSail (TravelMatkat Oy). Matkanjohtaja on seuran omasta takaa. Seura järjestää yhteisen bussikyydin Jyväskylästä Helsingin lentoasemalle ja takaisin Jyväskylään.

Seuran 50-vuotisjuhlat siirrettiin pidettäväksi [marraskuussa 2021]. Seuran historiikki on valmistumassa vuoden 2021 aikana.

1 Yhdistyksen ja hallituksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukset pidetään sääntöjen mukaan. Hallitus kokoontuu kesäkautta (heinä- ja elokuu) lukuun ottamatta kerran kuukaudessa. Toimintakauden aikana hallitus valmistelee seuran strategian jäsenkyselyn pohjalta ja esittelee sen seuran syyskokouksessa 2021. Vuosittaisen talous- ja toimintasuunnitelman (TTS) lisäksi laaditaan nelivuotiskauden kestävä pidemmän tähtäimen suunnitelma (PTS).

2 Toimikunnat

Hallitus asettaa tarvittavat toimikunnat. Edelliseltä kaudelta jatkavat seuraavat toimikunnat: taloustoimikunta, katsastustoimikunta, purjehduskoulun opettajakunta, nuoriso- ja kevytvenetoimikunta, purjeveneiden kilpailutoimikunta, satamatoimikunta, Kuminan toimikunta, viestintä- ja vuosikirjatoimikunta, mastonosturitoimikunta, 50-vuotisjuhlatoimikunta ja historiikkitoimikunta.

3 Jäsenkunta

Seuran jäsenmäärä pyritään säilyttämään vähintään nykyisen noin 450 jäsenen tasolla. Keskeiset jäsenrekrytointikanavat ovat junioritoiminta ja aikuisten purjehduskoulu. Seuran jäsenrekisteriä, samoin kuin venerekisteriä ylläpidetään SPV:n Suuli-järjestelmässä.

4 Talous

Tavoitteena on pitää tulot ja menot tasoissa. Maksuvalmius pidetään kunnossa. Investointisuunnitelmassa ollut Juurikkasaaren mastonosturi valmistui käyttökuntoon toukokuussa 2020. Tiedossa ei ole uusia isompia investointeja tällä hetkellä.

5 Veneiden katsastus, turvallisuus

Katsastustoimikuntaan kuuluvat kaikki Jyväskylän Veneseuran katsastajat. Katsastustoimikunta laatii alkuvuonna katsastusten aikataulut ja vuorolistat sekä tarkistaa uusintakoulutusta ja jatkoilmoitusta vaativat katsastajat. Samalla sovitaan SPV:n katsastusinfon perusteella katsastuksen painopistealueet seuraavalle katsastuskaudelle. Katsastukset pidetään huhti-kesäkuussa. Saadut katsastusmaksut tilitetään heinäkuussa seuralle. Samalla ilmoitetaan niistä seuran rekisteriin kuuluneista veneistä, joita ei ole katsastettu. Katsastusmaksuista saatavat varat käytetään katsastusmateriaaleihin ja kurssituksiin.

6 Koulutus

Aikuisten purjehduskoulu

Seuran purjehduskoulu järjestää keväällä 2021 perinteisen aikuisten purjehtijakurssin. Kurssi on tarkoitettu aloitteleville purjehtijoille, aikaisempaa purjehduskokemusta ei tarvita. Kurssille mahtuu 15–18 kurssilaista. JVS:n purjehduskoululla on SPV:n sekä Purjehduksenopettajat ry:n (Pory) auktorisointi.

Muu koulutustoiminta

Seura järjestää myös muita täydennyskoulutustilaisuuksia ajankohtaisista aiheista tarpeen mukaan.

7 Nuoriso- ja kevytvenetoiminta

Jyväskylän Veneseuran nuoriso- ja kevytvenetoiminnan pyrkimyksenä on tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuus tutustua purjehdukseen ja veneilyyn harrastuksena. Toiminnan määrää ja laatua sopeutetaan kauden aikana harrastajien määrän, heidän toiveittensa ja käytettävissä olevien henkilöresurssien mukaisesti. Uusia ohjaajia pyritään kouluttamaan SPV:n kursseilla. Käytössä oleva kalusto on toistaiseksi riittävällä tasolla.

8 Purjeveneiden kilpailutoiminta

Kilpailutoimikunta vastaa kilpapurjehdustoiminnan suunnittelusta ja organisoinnista sekä järjestää aiheeseen liittyviä tiedotus- sekä koulutustilaisuuksia. Toimikunta kokoontuu säännöllisesti, noin kymmenen kertaa vuodessa.

Toimikunnan tärkein tehtävä, eli järjestettävien paikallisten ja kansallisten purjehduskilpailujen aikataulusuunnitelma [on päivittynyt vuosikokouksen jälkeen. Katso seuran tapahtumakalenteri ja kilpailukutsut].

Kevään 2021 toiminta käynnistetään järjestämällä perinteinen purjehtija-/veneilyilta Tammi-Helmikuussa, jonka tavoitteena on tarjota seuran jäsenille mahdollisuus yhteiseen ajanviettoon sekä esitellä mielenkiintoisia aiheita niin kilpapurjehduksesta kuin yleisesti veneilyharrastuksesta. Keväällä järjestetään myös perinteinen kilpapurjehduksen sääntöseminaari, jonka tarkoituksena on tarjota JVS:n sekä muiden lähialueen veneilyseurojen jäsenille koulutusta kilpapurjehdussäännöistä. Osallistuminen sääntöseminaariin on myös edellytys SPV:n kilpailujärjestäjäpätevyyksien ylläpitämiseksi.

Toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi kilpailutoimihenkilöiden kouluttamiseen tulee panostaa myös vuonna 2021 tukemalla sekä tiedottamalla seuran jäsenille mahdollisuutta osallistua SPV:n kilpailunjärjestäjä-, kilpailupäällikkö- ja tuomarikursseille. Kilpailutoiminnan jatkuvuus edellyttää aktiivisia, uusia jäseniä niin järjestelytehtäviin kuin veneiden miehistöihin.

Käytännön tietoja ja taitoja ylläpidetään parhaiten jakamalla kilpailujen järjestämisvastuuta etenkin kilpapurjehdustoimintaan osallistuville venekunnille, mutta vastavuoroisuusperiaatteella myös muille seuran jäsenille keväällä julkaistavan talkookalenterin avulla. Paikallisten kilpailujen järjestämisen helpottamiseksi kilpailutoimikunta jatkaa järjestäjän oppaiden uudistamista, joilla pyritään madaltamaan osallistumiskynnystä sekä aktivoimaan seuran jäseniä mukaan kilpailujärjestelyihin, joita on muitakin kuin ne jotka vaativat osaamista kilpapurjehduksesta.

Vuonna 2020 hankittiin käyttöikänsä päähän tulleen Busterin tilalle Bella 570C -yhteysvene. Vuonna 2021 sen varustusta muokataan kilpailutoimintaa varten hankkimalla telineet merkkilippuja ja äänimerkinantolaitteita varten. Kaudelle 2021 hankitaan myös uusi merkkilippusarja ja täytettäviä poijuja radan merkitsemistä varten.

JVS kannustaa ja tukee jäsentensä osallistumista purjehdus- ja moottorivenekilpailuihin korvaamalla kilpailutoiminnasta aiheutuneita kuluja JVS:n hallituksen vuosittain vahvistaman kuluerän suuruisesti. Kilpailuavustukset kohdistetaan ensisijaisesti junioreille hallituksen erikseen vahvistaman ohjeistuksen mukaisesti.

9 Veneilytoiminta

10 Juurikkasaaren satama

JVS:n kotisatama on Säynätsalon Juurikkasaaressa. Juurikkasaaressa on kolme veneiden säilytyslaituria, joissa on yhteensä noin 120 venepaikkaa. Satamatoimikunnan tehtävänä on järjestää jäsenilleen palveluita, joiden avulla veneilystä tulee helppoa ja turvallista.
Tulevana toimintakautena tullaan edelleen kehittämään satama-alueen turvallista käyttöä.
Talven 2020 ja kevään 2021 aikana uusitaan 3–4 poijua ja kuluneet poijuketjut. Vuosien 2021–2022 aikana pyritään rakentamaan Juurikkaan 20 maston mastoteline.
Veneiden järjestystä laitureissa tullaan edelleen muuttamaan laituripaikkojen käytön helpottamiseksi. Lisäksi, mikäli taloudellisesti on mahdollista, Juurikkaa uudistetaan seuraavilla hankkeilla: kameravalvonnan nykyaikaistaminen ja laajentaminen sekä pysäköinti- ja huoltoalueiden valaistuksen parantaminen LED-valaistukseksi.

Veneiden talvisäilytyksessä pääsääntöisesti Juurikkasaaren kannaksella säilytetään ne veneet, joilla on säilytysalustana kiinteä venepukki (noin 55 venettä). Trailerilla siirrettävät sekä säilytettävät veneet säilytetään Säynätsatamassa (noin 40 venettä). Tämän hetken näkymillä seuraavanakin talvisäilytyskautena 2020–2021 jatketaan kahden telakointipaikan järjestelyä. Juurikassa säilytettävien veneiden määrä on laskenut aikaisemmasta noin 70 veneestä nykyiseen noin 45 veneeseen, joten Juurikkaan voitaisiin nostaa enemmänkin veneitä talvisäilytykseen.
Keväällä veneiden vesillelasku tehdään toukokuun toisena perjantaina ja lauantaina 7.–8.5.2021 tai vaihtoehtoisesti 14.-15.5.2021 . Syksyllä nostot tehdään perjantaina 8.10. ja lauantaina 9.10.

Talkoiden järjestäminen:

Juurikkasaaren laituri- ja telakkapaikkojen edullinen hinta perustuu kaikkien korjaus- ja ylläpitotöiden suorittamiseen yhteistyöllä ja talkoilla. Talkoiden ansiosta meidän tarvitsee turvautua maksullisin palveluntuottajiin mahdollisimman vähän. Tulevana toimintakautena järjestetään viidet talkoot Juurikassa.
Huhtikuu: poijujen, laitureiden sekä varaston huolto- ja korjaustalkoot
Toukokuu: Veneiden yhteislasku, pukkitalkoot, satama-alueen siivous, laitureiden kesäkauden varustelu
Heinäkuu: Päijännepurjehduksen järjestelytalkoot
Syyskuu: Satama-alueen siivous sekä pukkitalkoot.
Lokakuu: Veneiden yhteisnosto.

11 Kuminan tukikohta

Toiminta Kuminassa alotetaan veneiden laskun jälkeen tukikohdan kevätsiivouksella ja paikkojen kuntoon laittamisella. Veneilijöiltä toivotaan oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta tukikohdan saattamisessa kesäkuntoon.
Talkootyötä käytetään tukikohdan siivouksessa, sekä erilaisten työprojektien toteutuksessa. Painopiste on maa-alueen hyödyntämisessä polttopuiden hankinnassa. Haasteena on tontin koko: puut on siirrettävä kuivumiskehikoille koneellisesti. Tähän liittyen on toimikunnalle tehty investointiesitys ATV-ajoneuvon ja perävaunun (ns. mönkijä) hankinnasta. Metsää raivataan harkitusti 2016 aloitetun tavan mukaisesti. Talkoista ilmoitetaan seuran sivuilla. Polttopuita joudutaan edelleen hankkimaan 2021, koska kesän 2020 hakatut puut eivät ehdi kuivua. Omavaraisuutta lisätään.
Kuminan perinteiset tapahtumat pidetään toimintakalenterissa mainittuina ajankohtina.
Tukikohdan talvikuntoon saattamista aloitellaan syys-lokakuun vaihteessa. Tämän jälkeenkin tukikohdassa voi edelleen vierailla.

12 Markkinointi ja viestintä

Seuran tärkein viestintäkanava on www.jvs.fi -sivusto. Muina julkisen verkkoviestinnän välineinä käytetään Facebook- ja Nimenhuuto-sivuja. Sähköpostitse lähetettävillä jäsenkirjeillä kiinnitetään huomiota verkkosivuilla julkaistuihin ajankohtaisiin materiaaleihin. Käytössä on lisäksi useita sähköposti- ja WhatsApp-ryhmiä rajattujen ryhmien täsmäviestintää varten. Kirjepostitse lähetetään kevät- ja vuosikokousten kutsut niille jäsenille, jotka eivät ole ilmoittaneet toimivaa sähköpostiosoitetta jäsenrekisteriin. Tavoitteena on, että sähköpostia käyttävien osuus kasvaa edelleen. Vuosikirja julkaistaan keväällä veneilykauden alkaessa. Seuran toiminnasta kertovia juttuja ja uutisia pyritään mahdollisuuksien mukaan saamaan julkaistuksi myös lehdissä ja muissa tiedotusvälineissä. Valtakunnallisesti kiinnostavista tapahtumista kerrotaan myös SPV:n uutiskanavien kautta.

13 Alueellinen yhteistyö

JVS lähettää edustajansa SPV:n veneilytoimikunnan perinteisesti järjestämille Kymijoen vesistön talvipäiville. Aluevastaava on Ismo Glans TePS:sta.

Tavoitteena on myös lisätä koulutusyhteistyötä Päijänteen alueiden veneilyseurojen kanssa. SPV ja PoRy tekevät yhteistyötä purjehdus- ja veneilykoulutuksen valtakunnallisen rakenteen kehittämiseksi. Keskeisenä tavoitteena on vesillä liikkumisen turvallisuuden parantaminen.

Seura jatkaa työtä esteettömästi purjehdittavan ja veneiltävän Päijänteen puolesta yhteistyössä muiden Kymijoen vesistön veneily-yhdistysten kanssa. Veneilyn keskusjärjestö Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) pyrkii strategiansa ja toimintasuunnitelmansa mukaan kehittämään yhteistyötä kaikkien jäsenseurojen kanssa. JVS on mukana tässä kehittämistyössä. JVS tekee yhteistyötä Jyväskylän kaupungin ja alueen yrittäjien kanssa Säynätsalon kaupunginosan kehittämiseksi.

Jyväskylän Veneseura ry
Hallitus