Toimintasuunnitelma 2022

Jyväskylän Veneseuran toimintasuunnitelma.

JVS:n toimintasuunnitelma vuodelle 2022

Vuosi 2022 on Jyväskylän Veneseuran 52. toimintavuosi. Vastuullinen veneily turvallisesti luontoa ja kanssaveneilijöitä kunnioittaen on toiminnan johtava periaate. 

Toimintavuonna 2022 JVS:n painopistealueet ovat:

 1. Koulutus
 • tavoitteena moottoriveneilykoulutuksen käynnistäminen
 • junioripurjehduskoulu
 • purjehduskoulun kurssit aikuisille
 1. Juurikan kotisataman kehittäminen
 • Juurikan alueen kehittämissuunnitelma
  • laiturien luvat
  • mahdollinen Jyväskylän kaupungilta vuokrattujen alueiden osto
 1. Jäsenten aktiivinen osallistaminen seuran toimintaan
 • Kilpailut
 • Talkootoiminta
  • tavoitteena on luoda järjestelmä, jonka avulla jäsenillä olisi entistä parempi ja ennakoitavampi mahdollisuus osallistua seuran toimintaan
 • Kuminan toiminta 

1 Yhdistyksen ja hallituksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukset pidetään sääntöjen mukaan. Hallitus kokoontuu kesäkautta (heinä- ja elokuu) lukuun ottamatta kerran kuukaudessa sekä tarvittaessa.

2 Toimikunnat

Hallitus asettaa tarvittavat toimikunnat. Edelliseltä kaudelta jatkavat seuraavat toimikunnat: taloustoimikunta, katsastus toimikunta, purjehduskoulun opettajakunta, nuoriso- ja kevytvene toimikunta, purjeveneiden kilpailutoimikunta, satamatoimikunta, Kuminan toimikunta, viestintä- ja vuosikirjatoimikunta.

3 Jäsenkunta

Seuran jäsenmäärä pyritään säilyttämään vähintään nykyisen noin 450 jäsenen tasolla. Keskeiset jäsen rekrytointikanavat ovat junioritoiminta ja aikuisten purjehduskoulu. Seuran jäsenrekisteriä, samoin kuin venerekisteriä ylläpidetään SPV:n Suuli-järjestelmässä.

4 Talous

Tavoitteena on pitää tulot ja menot tasapainossa. Maksuvalmius pidetään kunnossa. Vuoden 2022 investointisuunnitelmassa on varattu rahaa satamanosturin ja Juurikan alueen kehittämiseen. Toimikunnat toimivat laaditun budjetin mukaisesti. Tavoitteena on jatkossa laatia mahdollisimman tarkkoja investointisuunnitelmia ja budjetoida toimikuntien toiminta yksityiskohtaisemmin, jolloin voidaan paremmin varautua ja suunnitella toimintaa.

5 Veneiden katsastus, turvallisuus

Katsastustoimikunta laatii alkuvuonna katsastusten aikataulut ja vuorolistat sekä tarkistaa uusintakoulutusta ja jatkoilmoitusta vaativat katsastajat. Samalla sovitaan SPV:n katsastusinfon perusteella katsastuksen painopistealueet seuraavalle katsastuskaudelle. Katsastukset pidetään huhti-kesäkuussa. Saadut katsastusmaksut tilitetään heinäkuussa seuralle. Samalla ilmoitetaan niistä seuran rekisteriin kuuluneista veneistä, joita ei ole katsastettu. Katsastusmaksuista saatavat varat käytetään katsastusmateriaaleihin ja kurssituksiin.

6 Koulutus

Aikuisten purjehduskoulu

Seuran purjehduskoulu järjestää keväällä 2022 perinteisen aikuisten purjehtijakurssin. JVS:n purjehduskoululla on SPV:n sekä Purjehduksenopettajat ry:n (Pory) auktorisointi. 

Muu koulutustoiminta

 • Kevätkauden 2022 aikana järjestetään veneilyn teoriakoulutuksia 
 • Tavoitteena järjestää Veneilykauden aikana moottorivenekoulutuksia

Seura järjestää myös muita täydennyskoulutustilaisuuksia ajankohtaisista aiheista tarpeen mukaan yksin ja yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa. 

Tavoitteena on, että seuran SPV:n auktorisoimien veneilykouluttajien määrä kasvaa kauden aikana ja PORY:n kouluttajien määrä pysyy vähintään entisellä tasollaan. Kouluttajat osallistuvat SPV:n ja PORY:n järjestämiin täydennyskoulutuksiin.

7 Nuoriso- ja kevytvenetoiminta

Jyväskylän Veneseuran nuoriso- ja kevytvenetoiminnan pyrkimyksenä on tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuus tutustua purjehdukseen ja veneilyyn harrastuksena. Toiminnan määrää ja laatua sopeutetaan kauden aikana harrastajien määrän, heidän toiveiden ja käytettävissä olevien henkilöresurssien mukaisesti. Uusia ohjaajia pyritään kouluttamaan SPV:n kursseilla. Käytössä oleva kalusto on toistaiseksi riittävällä tasolla.

8 Purjeveneiden kilpailutoiminta

Kilpailutoimikunta vastaa kilpapurjehdustoiminnan suunnittelusta ja organisoinnista sekä järjestää aiheeseen liittyviä tiedotus- sekä koulutustilaisuuksia. Toimikunta kokoontuu säännöllisesti, noin kymmenen kertaa vuodessa.

Toimikunnan tärkein tehtävä, eli järjestettävien paikallisten ja kansallisten purjehduskilpailujen suunnitelma näyttää vuonna 2022 seuraavalta:

PäivämääräKilpailu
xx.x.2022Keskiviikkokilpailu 0 (KVK-kipparikokous)
xx.x.2022Keskiviikkokilpailu 1
xx.x.2022Kevätmatkapurjehdus (Juurikkasaari-Kumina)
xx.x.2022Keskiviikkokilpailu 2
xx.x.2022Keskiviikkokilpailu 3
xx.x.2022Pohjois-Päijänteen lenkki 1/2 (Hauhonselkä-Poronselkä)
xx.x.2022(KVK varapäivä)
25.6.2022Kokkokarnevaalien purjehduskilpailu (Kuminan lähivedet)
2.-3.7.2022Keitele-Regatta (yhteistyössä AKPS:n kanssa)
16.-17.7.2022Lightning ranking
22.–24.7.2022Päijännepurjehdus 2022 (yhteistyössä LPS kanssa)
xx.x.2022Yksinpurjehdus (Hauhonselkä)
xx.x.2022Kuminan Gala (Kuminan lähivedet)
xx.x.2022Keskiviikkokilpailu 4
xx.x.2022Keskiviikkokilpailu 5
xx.x.2022Pohjois-Päijänteen lenkki 2/2 (Hauhonselkä-Poronselkä)
xx.x.2022Keskiviikkokilpailu 6
xx.x.2022Syysmatkapurjehdus
xx.x.2022(KVK varapäivä)
xx.–xx.9.2022Lightning Fleet 328 mestaruus ja H-Vene K-S piirinmestaruus 2022 (Jyväsjärvi)

Kevään 2022 toiminta käynnistetään järjestämällä perinteinen purjehtija-/veneilyilta Tammi-Helmikuussa, jonka tavoitteena on tarjota seuran jäsenille mahdollisuus yhteiseen ajanviettoon sekä esitellä mielenkiintoisia aiheita niin kilpapurjehduksesta kuin yleisesti veneilyharrastuksesta. Kevään aika järjestetään kilpapurjehduksen sääntöseminaari, jonka tarkoituksena on tarjota JVS:n sekä muiden lähialueen veneilyseurojen jäsenille koulutusta kilpapurjehdussäännöistä. Osallistuminen sääntöseminaariin on myös edellytys SPV:n kilpailujärjestäjäpätevyyksien ylläpitämiseksi.  

Toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi kilpailutoimihenkilöiden kouluttamiseen tulee panostaa myös vuonna 2022 tukemalla sekä tiedottamalla seuran jäsenille mahdollisuutta osallistua SPV:n kilpailunjärjestäjä-, kilpailupäällikkö- ja tuomarikursseille. Kilpailutoiminnan jatkuvuus edellyttää aktiivisia, uusia jäseniä niin järjestelytehtäviin kuin veneiden miehistöihin. 

Käytännön tietoja ja taitoja ylläpidetään parhaiten kilpailuja järjestämällä. Paikallisten kilpailujen järjestämisen helpottamiseksi kilpailutoimikunta jatkaa järjestäjän oppaiden uudistamista, joilla pyritään madaltamaan osallistumiskynnystä sekä aktivoimaan seuran jäseniä mukaan kilpailujärjestelyihin.

Bella 570C -yhteysvenettä varustellaan kilpailutoimintaa varten hankkimalla telineet merkkilippuja ja äänimerkinantolaitteita varten. Kaudelle 2022 hankitaan myös uusi merkkilippusarja ja täytettäviä poijuja radan merkitsemistä varten.

JVS kannustaa ja tukee jäsentensä osallistumista purjehdus- ja moottorivenekilpailuihin korvaamalla kilpailutoiminnasta aiheutuneita kuluja JVS:n hallituksen vuosittain vahvistaman kuluerän suuruisesti. Kilpailuavustukset kohdistetaan ensisijaisesti junioreille hallituksen erikseen vahvistaman ohjeistuksen mukaisesti.

9 Juurikkasaaren satama

Juurikkasaaressa on kolme veneiden säilytyslaituria, joissa on yhteensä noin 120 venepaikkaa. Tulevana toimintakautena kehitetään satama-alueen turvallista käyttöä. Talven 2021 ja kevään 2022 aikana uusitaan 3-4 poijua ja kuluneet poijuketjut. Veneiden järjestystä laitureissa tullaan edelleen muuttamaan laituripaikkojen käytön helpottamiseksi. Tavoitteena on kehittää Juurikkaa seuraavilla hankkeilla: kameravalvonnan nykyaikaistaminen ja laajentaminen sekä pysäköinti- ja huoltoalueiden valaistuksen parantaminen LED-valaistukseksi. 

Tämän hetken näkymillä seuraavanakin talvisäilytyskautena 2022–2023 jatketaan kahden telakointipaikan (Juurikka ja Säynätsatama) järjestelyä. Juurikassa säilytettävien veneiden määrä on laskenut aikaisemmasta noin 70 veneestä nykyiseen noin 28 veneeseen, joten Juurikkaan voitaisiin nostaa enemmänkin veneitä talvisäilytykseen. Keväällä veneiden vesillelasku tehdään 7.5.2022  tai vaihtoehtoisesti 14.5.2022. Syksyllä nostot tehdään 7.– 8.10. tai 14.–15.10.2022.

Talkoiden järjestäminen:Juurikkasaaren laituri- ja telakkapaikkojen edullinen hinta perustuu kaikkien korjaus- ja ylläpitotöiden suorittamiseen yhteistyöllä ja talkoilla. Talkoiden ansiosta meidän tarvitsee turvautua maksullisin palveluntuottajiin mahdollisimman vähän. Tulevana toimintakautena järjestetään viidet talkoot Juurikassa.

Huhtikuu: poijujen, laitureiden sekä varaston huolto- ja korjaustalkoot

Toukokuu: Veneiden yhteislasku, pukkitalkoot, satama-alueen siivous, laitureiden kesäkauden varustelu

Syyskuu: Satama-alueen siivous sekä pukkitalkoot.

Lokakuu: Veneiden yhteisnosto.

10 Kuminan tukikohta

Toiminnan tarkoituksena on säilyttää saaritukikohta hyväkuntoisena siten, että sen palveluita voivat hyödyntää sekä jäsenet, että muut Päijänteen alueen järjestäytyneet veneilijät.

Veneilykausi 2022 Kuminassa aloitetaan toukokuussa tukikohdan kevätsiivouksella. Samalla yhteysvene ja ATV siirretään tukikohtaan. Huoltokuljetuksissa hyödynnetään PSS Ry:n Roopetar- alusta.

Veneilykauden aikana talkootyötä käytetään tukikohdan huolto- ja kunnossapitotöiden toteutuksessa. Talkoita järjestetään POP-UP -periaatteella tai ilmoittamalla talkoista seuran sivuilla. Metsää raivataan harkitusti 2016 aloitetun tavan mukaisesti polttopuu omavaraisuuden lisäämiseksi.

Kuminan perinteiset tapahtumat pidetään toimintakalenterissa mainittuina ajankohtina.

Tukikohta laitetaan talvikuntoon syys-lokakuun vaihteessa.

11 Markkinointi ja viestintä

Seuran tärkein viestintäkanava on www.jvs.fi -sivusto. Muina julkisen verkkoviestinnän välineinä käytetään Facebook- ja Nimenhuuto-sivuja. Sähköpostitse lähetettävillä jäsenkirjeillä kiinnitetään huomiota verkkosivuilla julkaistuihin ajankohtaisiin materiaaleihin. Käytössä on lisäksi useita sähköposti- ja WhatsApp-ryhmiä rajattujen ryhmien täsmäviestintää varten. Kirjepostitse lähetetään kevät- ja vuosikokousten kutsut niille jäsenille, jotka eivät ole ilmoittaneet toimivaa sähköpostiosoitetta jäsenrekisteriin. Tavoitteena on, että sähköpostia käyttävien osuus kasvaa edelleen.

Vuosikirja julkaistaan keväällä veneilykauden alkaessa. Ulkopuolisille toimijoille myydään vuosikirjasta mainostilaa, mutta muut viestintäkanavat pidetään mainonnasta vapaina. Seuran toiminnasta kertovia juttuja ja uutisia pyritään mahdollisuuksien mukaan saamaan julkaistuksi myös lehdissä ja muissa tiedotusvälineissä.

Yle Radio Keski-Suomen kanssa tehdään veneilyaiheinen juttusarja alkukesästä. Valtakunnallisesti kiinnostavista tapahtumista kerrotaan myös SPV:n uutiskanavien kautta. 

12 Alueellinen yhteistyö

JVS lähettää edustajansa SPV:n veneilytoimikunnan perinteisesti järjestämille Kymijoen vesistön talvipäiville.

Tavoitteena on myös lisätä koulutusyhteistyötä Päijänteen alueiden veneilyseurojen kanssa. SPV ja PoRy tekevät yhteistyötä purjehdus- ja veneilykoulutuksen valtakunnallisen rakenteen kehittämiseksi. Keskeisenä tavoitteena on vesillä liikkumisen turvallisuuden parantaminen. 

Seura jatkaa työtä esteettömästi purjehdittavan ja veneiltävän Päijänteen puolesta yhteistyössä muiden Kymijoen vesistön veneily-yhdistysten kanssa. Veneilyn keskusjärjestö Suomen Purjehdus ja Veneily ry. (SPV) pyrkii strategiansa ja toimintasuunnitelmansa mukaan kehittämään yhteistyötä kaikkien jäsenseurojen kanssa. JVS on mukana tässä kehittämistyössä. JVS tekee yhteistyötä Jyväskylän kaupungin ja alueen yrittäjien kanssa Säynätsalon kaupunginosan kehittämiseksi. 

Jyväskylän Veneseura ry
Hallitus