Toimintasuunnitelma

Jyväskylän Veneseuran toimintasuunnitelma.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 on linkitetty tähän.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Vuosi 2020 on Jyväskylän Veneseuran 50. toimintavuosi ja siten seuran juhlavuosi. Vastuullinen veneily turvallisesti luontoa kunnioittaen on edelleen toiminnan johtava periaate.

Toimintavuonna 2020 JVS jäntevöittää edelleen talkootoiminnan järjestelyjä. Toimintasuunnitelman perusteella toimikunnat suunnittelevat ja aikatauluttavat talkoot. Tavoitteena on luoda järjestelmä, jonka avulla jäsenillä olisi entistä parempi ja ennakoitavampi mahdollisuus osallistua seuran toimintaan. Ilmoittautuminen toteutetaan verkkosivuilla julkaistavan lomakkeen avulla.

Seuran juhlavuoden kunniaksi järjestetään juhlaeskaaderi Dalmatian saaristossa Kroatiassa 12.–19.9.2020. Eskaadeeriin on lähdössä yhteensä 43 seiloria ja heidän käyttöönsä on varattu 8 venettä. Vastuullinen matkanjärjestäjä on purjehdusmatkoihin erikoistunut OnSail (TravelMatkat Oy). Matkanjohtaja on seuran omasta takaa. Seura järjestää yhteisen bussikyydin Jyväskylästä Helsingin lentoasemalle ja takaisin Jyväskylään.

Seuran 50-vuotisjuhlat pidetään 14. marraskuuta 2020 Scandic Laajavuoressa. Seura julkaisee historiikin.

1 Yhdistyksen ja hallituksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukset pidetään sääntöjen mukaan. Hallitus kokoontuu kesäkautta (heinä- ja elokuu) lukuun ottamatta kerran kuukaudessa. Toimintakauden aikana hallitus valmistelee seuran strategian jäsenkyselyn pohjalta ja esittelee sen seuran syyskokouksessa 2020. Vuosittaisen talous- ja toimintasuunnitelman (TTS) lisäksi laaditaan nelivuotiskauden kestävä pidemmän tähtäimen suunnitelma (PTS).

2 Toimikunnat

Hallitus asettaa tarvittavat toimikunnat. Edelliseltä kaudelta jatkavat seuraavat toimikunnat: taloustoimikunta, katsastustoimikunta, purjehduskoulun opettajakunta, nuoriso- ja kevytvenetoimikunta, purjeveneiden kilpailutoimikunta, satamatoimikunta, Kuminan toimikunta, viestintä- ja vuosikirjatoimikunta, mastonosturitoimikunta 50-vuotisjuhlatoimikunta ja historiikkitoimikunta.

3 Jäsenkunta

Seuran jäsenmäärä pyritään säilyttämään vähintään nykyisen noin 500 jäsenen tasolla. Keskeiset jäsenrekrytointikanavat ovat junioritoiminta ja aikuisten purjehduskoulu. Seuran jäsenrekisteriä, samoin kuin venerekisteriä ylläpidetään SPV:n Suuli-järjestelmässä.

4 Talous

Tavoitteena on pitää tulot ja menot tasoissa. Maksuvalmius pidetään kunnossa. Investointisuunnitelmassa on Juurikkasaaren mastonosturin valmistuminen käyttökuntoon toukokuuhun mennessä.

5 Veneiden katsastus, turvallisuus

Katsastustoimikuntaan kuuluvat kaikki Jyväskylän Veneseuran katsastajat. Katsastustoimikunta laatii alkuvuonna katsastusten aikataulut ja vuorolistat sekä tarkistaa uusintakoulutusta ja jatkoilmoitusta vaativat katsastajat. Samalla sovitaan SPV:n katsastusinfon perusteella katsastuksen painopistealueet seuraavalle katsastuskaudelle.

Katsastukset pidetään huhti-kesäkuussa. Saadut katsastusmaksut tilitetään heinäkuussa seuralle. Samalla ilmoitetaan niistä seuran rekisteriin kuuluneista veneistä, joita ei ole katsastettu. Katsastusmaksuista saatavat varat käytetään katsastusmateriaaleihin ja kurssituksiin.

6 Koulutus

Aikuisten purjehduskoulu

Seuran purjehduskoulu järjestää keväällä 2020 perinteisen aikuisten purjehtijakurssin. Kurssi on tarkoitettu aloitteleville purjehtijoille, aikaisempaa purjehduskokemusta ei tarvita.

Ilmoittautuminen kurssille alkaa maaliskuussa 2020. Kurssille mahtuu 15–18 kurssilaista. JVS:n purjehduskoululla on SPV:n sekä Purjehduksenopettajat ry:n (Pory) auktorisointi.

Muu koulutustoiminta

Seura järjestää lauantaina 18.4.2020 meri-VHF-radiokurssin (tentti seuraavalla viikolla) ja sunnuntaina 19.4.2020 vuorovesinavigoinnin täydennyskurssin (tentti samana päivänä)saaristolaivurikurssin suorittaneille. Lisäksi seura järjestää Euroopan sisävesiliikenteen säännöstön CEVNI-kurssin keväällä 2020.

Seura järjestää myös muita täydennyskoulutustilaisuuksia ajankohtaisista aiheista tarpeen mukaan.

7 Nuoriso- ja kevytvenetoiminta

Jyväskylän Veneseuran nuoriso- ja kevytvenetoiminnan pyrkimyksenä on tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuus tutustua purjehdukseen ja veneilyyn harrastuksena. Toiminta painottuukesäkauteen, talvikauden aikana järjestetään muutamia kokoontumisia teoriaopetuksen tai liikunnan merkeissä.

Kesäkaudella 2020 tavoitteena on pitää säännölliset viikkoharjoitukset vähintään kerran viikossa ja järjestää niiden lisäksi muutama kaikille avoin ja ilmainen kevytvenepurjehdukseen tutustumiskerta. Toiminnan määrää ja laatua sopeutetaan harjoituskauden aikana harrastajien toiveiden ja käytettävissä olevien henkilöresurssien mukaisesti. Käytössä olevan kalusto on toistaiseksi riittävällä tasolla.

8 Purjeveneiden kilpailutoiminta

Kilpailutoimikunta vastaa kilpapurjehdustoiminnan suunnittelusta ja organisoinnista sekä järjestää aiheeseen liittyviä tiedotus- sekä koulutustilaisuuksia. Toimikunta kokoontuu säännöllisesti, noin kymmenen kertaa vuodessa.

Purjehduskilpailuja suunnitellaan pidettävän seuraavasti:

 • 13.5.2020 Keskiviikkokilpailu 0 (KVK-kipparikokous)
 • 20.5.2020 Keskiviikkokilpailu 1
 • 23.5.2020 Kevätmatkapurjehdus (Juurikkasaari-Kumina)
 • 27.5.2020 Keskiviikkokilpailu 2
 • 3.6.2020 Keskiviikkokilpailu 3
 • 10.6.2020 Pohjois-Päijänteen lenkki 1/2 (Hauhonselkä-Poronselkä)
 • 17.6.2020 (KVK varapäivä)
 • 20.6.2020 Kokkokarnevaalien purjehduskilpailu (Kuminan lähivedet)
 • 27.-28.6.2020 Keitele-regatta 2020 (yhteistyössä AKPS kanssa)
 • 4.-5.7.2020 Lightning ranking (Hauhonselkä)
 • 17.–19.7.2020 Päijännepurjehdus 2020 (yhteistyössä LPS kanssa)
 • 29.7.2020 Yksinpurjehduskilpailu (Hauhonselkä)
 • 1.8.2020 Kuminan Gala (Kuminan lähivedet)
 • 5.8.2020 Keskiviikkokilpailu 4
 • 12.8.2020 Keskiviikkokilpailu 5
 • 19.8.2020 Pohjois-Päijänteen lenkki 2/2 (Hauhonselkä-Poronselkä)
 • 22.–23.8.2020 H-Vene ranking (Hauhonselkä)
 • 26.8.2020 Keskiviikkokilpailu 6
 • 29.8.2020 Syysmatkapurjehdus
 • 2.9.2020 (KVK varapäivä)
 • 12.–13.9.2020 Lightning fleet328 Mestaruus ja H-Vene ”piirinmestaruus” 2020 (Jyväsjärvi)

Kevään 2020 toiminta käynnistetään järjestämällä perinteinen purjehtija-/veneilyilta tammihelmikuussa. Keväällä järjestetään myös perinteinen kilpapurjehduksen sääntöseminaari, jonka tarkoituksena on tarjota JVS:n sekä muiden lähialueen veneilyseurojen jäsenille koulutusta kilpapurjehdussäännöistä. Osallistuminen sääntöseminaariin on myös edellytys SPV:n kilpailujärjestäjäpätevyyksien ylläpitämiseksi.

Toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi seura tarvitsee sekä innokkaita purjehtijoita että asianmukaisen koulutuksen suorittaneita kilpailutoimihenkilöitä. Jäseniä kannustetaan osallistumaan SPV:n kilpailunjärjestäjä-, kilpailupäällikkö- ja tuomarikursseille. Seura osallistuu kouluttautumisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Käytännön tietoja ja taitoja ylläpidetään parhaiten jakamalla kilpailujen järjestämisvastuuta etenkin kilpapurjehdustoimintaan osallistuville venekunnille, mutta vastavuoroisuusperiaatteella myös muille seuran jäsenille keväällä julkaistavan talkookalenterin avulla. Paikallisten kilpailujen järjestämisen helpottamiseksi kilpailutoimikunta uudistaa järjestäjän oppaita, joilla pyritään madaltamaan osallistumiskynnystä sekä aktivoimaan seuran jäseniä mukaan kilpailujärjestelyihin.

Kilpailutoimintaan tulee saada edelleen mukaan lisää lapsia sekä nuoria. Vuonna 2018 käynnisteltyä junioriyhteistyötä aktivoidaan mm. kalustohankintojen suunnittelun myötä Nuoriso- ja kevytvenetoimikunnan kanssa. Erityisesti vuonna 2020 järjestettävien kansallisten arvokisojen järjestäminen edellyttää, että käyttöikänsä loppupuolella olevan Juurikkasaaren Busterin tilalle tai rinnalle hankitaan nykyaikaisempi vene.

JVS kannustaa ja tukee jäsentensä osallistumista purjehdus- ja moottorivenekilpailuihin korvaamalla kilpailutoiminnasta aiheutuneita kuluja. Kilpailuavustukset kohdistetaan ensisijaisesti junioreille hallituksen vahvistaman ohjeistuksen ja budjetin mukaisesti.

9 Veneilytoiminta

Puuveneilijät ja puuveneilyn ystävät kokoontuvat perinteisesti Kalasaaren perinteikkääseen Paviljonkiin elokuussa.

10 Juurikkasaaren satama

JVS:n kotisatama on Säynätsalon Juurikkasaaressa. Juurikkasaaressa on kolme veneiden säilytyslaituria, joissa on yhteensä noin 120 venepaikkaa. Satamatoimikunnan tehtävänä on järjestää jäsenilleen palveluita, joiden avulla veneilystä tulee helppoa ja turvallista. Tulevana toimintakautena tullaan edelleen kehittämään satama-alueen turvallista käyttöä.

Huoltolaiturin kansi uusitaan loppuun, kun vanha mastonosturi saadaan purettua. Syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana uusitaan 3–6 poijua ja kuluneet poijuketjut. Kauden 2020 aikana pyritään rakentamaan Juurikkaan 20 maston mastoteline. 

Veneiden järjestystä laitureissa tullaan edelleen muuttamaan laituripaikkojen käytön helpottamiseksi. Lisäksi, mikäli on taloudellisesti mahdollista, niin Juurikkaa uudistetaan seuraavilla hankkeilla: kameravalvonnan nykyaikaistaminen ja laajentaminen, parkkialueen ja huoltoalueiden valaistuksen parantaminen LED-valaistukseksi.

Veneiden talvisäilytyksessä pääsääntöisesti Juurikkasaaren kannaksella säilytetään ne veneet, joilla on säilytysalustana kiinteä venepukki (noin 55 venettä). Trailerilla siirrettävät sekä säilytettävät veneet säilytetään Säynätsatamassa (noin 40 venettä). Tämän hetken näkymillä seuraavanakin talvisäilytyskautena 2019–2020 jatketaan kahden telakointipaikan järjestelyä. Juurikassa säilytettävien veneiden määrä on laskenut aikaisemmasta noin 70 veneestä nykyiseen noin 55 veneeseen, joten Juurikkaan voitaisiin nostaa enemmänkin veneitä talvisäilytykseen.

Keväällä veneiden vesillelasku tehdään toukokuun toisena perjantaina ja lauantaina 8.– 9.5.2020. Syksyllä nostot tehdään perjantaina 9.10. ja lauantaina 10.10.

Talkoiden järjestäminen:

Juurikkasaaren laituri- ja telakkapaikkojen edullinen hinta perustuu kaikkien korjaus- ja ylläpitotöiden suorittamista yhteistyöllä ja talkoilla. Talkoiden ansiosta meidän tarvitsee turvautua maksullisin palveluntuottajiin mahdollisimman vähän. Tulevana toimintakautena järjestetään viidet talkoot Juurikassa.

 • Huhtikuu: poijujen, laitureiden sekä varaston huolto- ja korjaustalkoot
 • Toukokuu: Veneiden yhteislasku, pukkitalkoot, satama-alueen siivous, laitureidenkesäkauden varustelu
 • Heinäkuu: Päijännepurjehduksen järjestelytalkoot
 • Syyskuu: Satama-alueen siivous sekä pukkitalkoot, veneiden yhteisnosto
 • Lokakuu: Veneiden yhteisnosto.

Talkoisiin velvoitetaan osallistumaan vähintäänkin ne jäsenet, jotka säilyttävät venettään joko kesällä tai talvella Juurikassa ja/tai Säynätsatamassa JVS:n tontilla. Pukkitalkoot ovatpakolliset kaikille ja muihin talkoisiin kerätään etukäteen noin 30 hengen joukko.

Pukkitalkoiden lisäksi jokaisen edellämainitun henkilön tulee osallistua vähintään kaksiin talkoisiin. Talkoiden päivämäärät ilmoitetaan jo keväällä ja ilmoittautuminen suoritetaanJVS:n verkkosivujen kautta. Sataman talkoovelvollisuuden voi kuitata myös aktiivisuudella seuran muussa toiminnassa.

Päijännepurjehduksen lähtösatamana tulevana kesänä on Juurikkasaari. Säynätsalon työväenyhdistyksen kanssa keskustellaan vuokrattujen toimitilojen kunnostamisesta.

11 Kuminan tukikohta

Toiminta Kuminassa alkaa veneiden laskun jälkeen tukikohdan kevätsiivouksella ja paikkojen kuntoon laittamisella. Veneilijöiltä toivotaan oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta tukikohdan saattamisessa käyttökuntoon. Osa huonokuntoisista poijuista pyritään uusimaan ja samalla vaihtamaan tilavuudeltaan suuremmiksi. Tukikohdan kulkuteiden LED-valaistusta jatketaan.

Kesäkeittiön peruskorjaus siirretään myöhemmäksi, mutta Saaren Neidon -majan edustan kulkutie rakennetaan mikäli taloudelliset resurssit sen mahdollistavat. Talkootyötä käytetään tukikohdan siivouksessa, sekä erilaisten työprojektien toteutuksessa. Talkoista ilmoitetaan seuran sivuilla. Polttopuita hankitaan tarpeen mukaan. Omavaraisuutta lisätään harkitulla metsän raivauksella 2016 aloitetun tavan mukaisesti. Kuminan perinteiset tapahtumat pidetään toimintakalenterissa mainittuina ajankohtina.

Tukikohdan talvikuntoon saattamista aloitellaan syys-lokakuun vaihteessa. Tämän jälkeenkin tukikohdassa voi toki edelleen vierailla.

12 Markkinointi ja viestintä

Seuran tärkein viestintäkanava on www.jvs.fi -sivusto. Sivuston julkaisualusta vaihdetaan vuoden 2020 alkuun mennessä. Sivuston materiaaleja päivittäville henkilöille järjestetään käyttökoulutus kevään 2020 aikana ja sivuston sisältö päivitetään. Muina julkisen verkkoviestinnän välineinä käytetään Facebook- ja Nimenhuuto-sivuja. Sähköpostitse lähetettävillä jäsenkirjeillä kiinnitetään huomiota verkkosivuilla julkaistuihin ajankohtaisiin materiaaleihin. Käytössä on lisäksi useita sähköpostiryhmiä rajattujen kohderyhmien täsmäviestintää varten. Kirjepostitse lähetetään kevät- ja vuosikokousten kutsut niille jäsenille, jotka eivät ole ilmoittaneet toimivaa sähköpostiosoitetta jäsenrekisteriin.

Tavoitteena on, että sähköpostia käyttävien osuus kasvaa edelleen. Seuran toiminnasta kertovia juttuja ja uutisia pyritään mahdollisuuksien mukaan saamaan julkaistuksi myös lehdissä ja muissa tiedotusvälineissä. Valtakunnallisesti kiinnostavista tapahtumista kerrotaan myös SPV:n uutiskanavien kautta. Historiikki julkaistaan painotuotteena (500 kpl:n erä), samoin vuosikirja 2020.

13 Alueellinen yhteistyö

JVS lähettää edustajansa SPV:n veneilytoimikunnan perinteisesti järjestämille Kymijoen vesistön talvipäiville. Aluevastaava on Ismo Glans TePS:sta. Tavoitteena on myös lisätä koulutusyhteistyötä Päijänteen alueiden veneilyseurojen kanssa.

SPV ja PoRy tekevät yhteistyötä purjehdus- ja veneilykoulutuksen valtakunnallisen rakenteen kehittämiseksi. Keskeisenä tavoitteenaon vesillä liikkumisen turvallisuuden parantaminen.

Keitele-Päijänne alueen yhteinen kouluttajakoulutuskurssi 8.–9.2.2020 Lahdessa

Seura jatkaa työtä esteettömästi purjehdittavan ja veneiltävän Päijänteen puolesta yhteistyössä muiden Kymijoen vesistön veneily-yhdistysten kanssa. Veneilyn keskusjärjestö Suomen Purjehdus ja Veneily ry. (SPV) pyrkii strategiansa ja toimintasuunnitelmansa mukaan kehittämään yhteistyötä kaikkien jäsenseurojen kanssa. JVS on mukana tässä kehittämistyössä. JVS tekee yhteistyötä Jyväskylän kaupungin ja alueen yrittäjien kanssa Säynätsalon kaupunginosan kehittämiseksi.

Jyväskylän Veneseura ry
Hallitus