Katsastusinfo 2020

Katsastaja työssään

Veneiden katsastuksen painopisteet 2020: VHF-radiot ja nestekaasulaitteet

VHF-laitteiston kunto

Muutama vuosi sitten hätämerkinantovälineiden vaatimuksia muutettiin ja silloin VHF‐laitteen merkitys hätäilmoitusvälineenä kasvoi. VHF‐laitteisto toimii tässä tehtävässä tietysti vain, jos sekä laite että antenni ovat oikein asennettuja ja kunnossa.

Kaasulaitteiden turvallisuus

Kaasulaitteen turvallisuus muodostuu laitteen teknisestä turvallisuudesta ja kaasulaitteen oikeasta käytöstä. Valmistajalla on vastuu siitä, että laitteet ovat turvallisia. Käyttäjän vastuulle jää annettujen ohjeiden noudattaminen.

Nestekaasuna myytävä propaani on luokiteltu palo‐ ja räjähdysvaaralliseksi kemikaaliksi. Tämä nestekaasun ominaisuus on veneilijän syytä ottaa tarkasti huomioon. Nestekaasu on erittäin helposti syttyvä ilmaa raskaampi kaasu, mikä erityisesti veneissä usein tarkoittaa, että vuotanut kaasu valuu pilssiin eikä pääse sieltä poistumaan helposti itsestään. Vuotojen havaitseminen on osa jatkuvaa veneen vuosittaista huoltoa. Veneilijän tulisi osata tehdä tarkastus ja tehdä se vuosittain.

Lue lisää:

Muita huomioitavia veneilyturvallisuusasioita

Ilmatäytteiset pelastusliivit

Ilmatäytteiset pelastusliivit eli paukkuliivit tulee huoltaa vuosittain (valmistajan ohjeita noudattaen) ja tehdystä huollosta tulee olla merkintä liiveissä.

  • Ilmatäytteisten pelastusliivien mukana täytyy olla varaosasarja jokaista liiviä kohti.
  • Ilman huoltomerkintää tai varaosasarjaa olevaa ilmatäytteistä pelastusliiviä ei hyväksytä katsastuksessa.

Joissakin liiveissä on havaittu, että kaasusäiliö kiertyy aikaa myöten auki itsekseen. Pelastusliivit tulee tarkastaa säännöllisesti ja varmistaa, että kaasusäiliö on kunnolla kiinni, jotta liivit myös täyttyvät ilmalla tarpeen tullen. Lisäksi on myös tarkastettava, että liivit eivät vuoda (täytetään liivit ilmalla).

SPV:n veneen voi katsastaa hyväksytysti vain SPV:n katsastaja

Kaikilla SPV:n seuroilla on täsmälleen samat katsastusvaatimukset. Voimassa olevat vaatimukset löytyvät viimeisimmästä Katsastuskäsikirjasta. Muualla kuin SPV:n sivuilla netissä olevat listat eivät välttämättä ole SPV:n (taikka ajan tasalla). Huomaa, että SPV:n katsastusmateriaali on copyrightin alaista SPV ei hyväksy toisen liiton vaatimusten mukaista ja/tai toisen liiton auktorisoiman katsastajan suorittamaa katsastusta. SPV:n katsastustarra luovutetaan vain SPV:n seuraan kuuluvalle veneelle, joka on katsastettu SPV:n vaatimusten mukaisesti.

TULin seurat katsastavat veneitään säännöillä, jotka poikkeavat Suomen Purjehdus ja Veneilyn (SPV) säännöistä. Merkittäviä eroja on esimerkiksi hätämerkinantovälineissä, kaasuhälyttimessä, pelastuslautassa ja sammuttimen koossa. Vaatimukset toisaalta muistuttavat toisiaan niin paljon, että sekaantumisen vaara on olemassa.

Katsastaja käy veneessä

Katsastusta ei voi tarkoituksenmukaisesti suorittaa muualla kuin veneessä. Vaikka kippari on viime kädessä vastuussa veneestään on katsastajalla velvollisuus suorittaa työnsä asianmukaisesti ja hänellä on eettinen vastuu työnsä tuloksesta. Ei ole hyväksyttävää, jos katsastus on supistunut pelkästään sammuttimen ja hätämerkinantovälineiden näytöksi kerhorakennuksessa.

Pelastusrenkaan varusteet

Pelastusrengas on pakollinen varuste kaikissa muissa katsastusluokissa paitsi 4:ssä, jossa sitä suositellaan. Pelastusrenkaan varusteisiin kuuluvat heijastinteipit. Jos teipit mitoittaa ja asentaa itse on vaarana, että niistä tulee niin pienet, etteivät ne täytä tarkoitustaan.

Katsastusluokan ja kulkuvesien mukaan on varmistettava, että heijastimet ovat kunnollisen kokoiset – ei siis mitään postimerkin luokkaa. Heijastimien on oltava siten kiinnitetty, että ne näkyvät renkaan eri puolille – eivät siis kaikki rinnatusten.

Sammutusvarustus

Virallisesti uusi käsisammutin hyväksytään vuoden ajan valmistusajankohdasta, joka on stanssattu sammuttimeen. Katsastuksessa sammuttimessa tulee olla sillä hetkellä voimassa oleva merkintä. Käsisammuttimen huoltoleima ei siis tarvitse kattaa koko veneilykautta.

Sammuttimen huollattaminen ennen huoltoajankohdan umpeutumista on veneenomistajan vastuulla. Katsastaja merkitsee huomautussarakkeeseen merkinnän sammuttimen huollattamisesta jos kelpoisuus raukeaa veneilykauden kuluessa (touko – lokakuun aikana), mutta se ei ole katsastuspuute. 

Sammuttimien tarkastukseen on mahdollisuus alan liikkeissä. A-Sammutinhuolto oy antaa JVS:n jäsenille alennuksen sammuttimen tarkastuksesta.

Venetikkaat

Kiinteästi asennetut tikkaat, jotka mahdollistavat veteen joutuneen henkilön nousuun veneeseen joko perästä tai laidalta. Ylösnostettavat tai taitettavat tikkaat on veteen joutuneen voitava vetää alas. Jos ne ovat kaiteen osa, ne eivät saa vaarantaa kansiturvallisuutta. Järjestelyn alimman askelman tulee alas laskettuna ulottua vähintään 300 mm vesilinjan alapuolelle.

Jos kuormaamattoman veneen varalaita on alle 500 mm, ei erillistä tikasjärjestelmää vaadita. Tällaisessa veneessä tulee kuitenkin olla kädensija, jota apuna käyttäen voi nousta veneeseen.

E10-polttoaineen käyttö veneessä

Letkuissa, tiivisteissä, muovitankeissa jne. mahdolliset vauriot saattavat näkyä vasta usean käyttövuoden jälkeen. Muovisen tankin jonkin komponentin (hartsi on mainittu tällaisena) liukeneminen voi tapahtua vähitellen. Sama pätee myös tankkiin kertyneitten vanhojen epäpuhtauksien liukenemisen suhteen. Tehokas polttoaineen esisuodatin voi pelastaa harmeilta.

Jos ilmenee, että käytössä on uusi polttoaine, kannattaa katsastajan tuoda esiin mahdolliset haitat ja korostaa varaosasuositukseen kuuluvan vaihdettavan suodattimen ja/tai suodatinpanoksen tärkeyttä. Veneturvallisuustoiminto seuraa edelleen tilannetta ja informoi asiasta tarvittaessa myöhemmin.

Kuuman paluupolttoaineen vaikutus muoviseen tankkiin.

Joissakin suuremmissa Common rail -dieselmoottoreissa on havaittu kuumentuneen paluupolttoai-neen aiheuttavan ongelmia muovitankissa. Ilmiö liittyy suuriin koneisiin, kun niitä käytetään pitkiä aikoja pienillä kierroksilla, jolloin moottori kuluttaa vähän polttoainetta ja sitä palautuu kuumana tankkiin. Mikäli kyseessä on muovitankki, saattaa tankki pehmetä ja sulaa.

Mikäli paluuputkeen on asennettu välijäähdytin pysyy haitta hallinnassa. Joillakin moottorivalmistajilla välijäähdytin on vakiona ja joihinkin sen saa lisävarusteena.Katsastajien on syytä kiinnittää veneenomistajan huomio mahdolliseen ongelmaan, mikäli havaitsevat suuren dieselmoottorin yhteydessä muovisen polttoainetankin.

Veneseuralippu 

Veneseura antaa rekisterissään olevalle vuosittain katsastetulle veneelle venetodistuksen, joka on virallinen todistus oikeudesta käyttää veneseuran lippua tai viiriä. Ks. liputusohje.

Uutiset