Myrkkymaali on myrkkyä – tietoisku veneen pohjan kunnostajalle

Kölivene pukilla, kuvassa näkyy veneen pohja

Veneily ja veneiden huolto eivät saa kuormittaa ympäristöä eivätkä vesistöä. Myrkkymaalien käyttö sisävesillä on kielletty.

JVS:n jäsenten tulee huomioida lisääntyvät ympäristövaatimukset veneidensä huoltotoimissa ja erityisesti pohjan käsittelyssä ja maalauksessa. Huomioimalla ympäristövaatimukset vaikutat samalla myös seuran julkiseen kuvaan vastuullisena toimijana.

Veneen pohjan pesu

Jos veneesi pohja on jo ennestään maalattu myrkkymaalilla (sisältää mm. kuparia, sinkkiä tai lyijyä), pese mieluummin harjalla ja käsin kuin painepesurilla. Painepesuri irrottaa varsinkin eliönestomaaleja käsinpesua tehokkaammin ja vapauttaa ympäristölle haitallisia aineita.

Vanhan (myrkky)maalin poisto

Käytä kaavinta, märkähiontaa tai pölypussilla varustettua hiontalaitetta. Maan pinta veneen alla on suojattava. Suojan päälle kerääntyvä irtonainen aine on ongelmajätettä. Se on kerättävä ja hävitettävä asianmukaisesti. Ainetta irtoaa veneen pohjasta helposti kolmekin kiloa.

Maali voidaan poistaa myös puhallusmenetelmin. Syntyvä puhallusjäte on ongelmajätettä. Se on kerättävä ja käsiteltävä kuten edellä. Se on myös sinulle myrkyllistä: käytä suojaimia.

Huomioi naapuriveneet. Et saa sotkea niitä omalla jätteelläsi, joten suojaa työmaasi siten, että estät pölyn leviämisen ympäristöön.

Veneen vedenalaisten pintojen maalaus

Sisävesillä myrkkymaalin käyttö veneenpohjan maalina on kielletty. Käytä siis kupari- ja sinkkivapaata maalia tai primeria. Ruiskumaalauksessa syntyvä hieno maalisumu saattaa aiheuttaa vahinkoa naapuriveneiden pinnoille, joten vältä ruiskumaalausta tai estä maalisumun leviäminen. Maalaaja on aina vastuussa tekemisistään.

Mikä maali veneen pohjaan?

Pohjan maalaukseen on nykyisin olemassa paljon luontoystävällisiä vaihtoehtoja myrkkymaaleille ja samalla järvien ja jokien eläimet ja luonto kiittävät sinua. Kysy neuvoa maalikaupassa asiantuntijalta ja lue huolella kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet ja noudata käyttöohjeita.

Pidä ympäristö siistinä, kiitos!

Lisätietoja Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) sivulta.

Uutiset