Veneen sähköjärjestelmät

veneen kaksiakkujärjestelmä

Vuoden 2021 katsastusten teemana on veneen sähköjärjestelmät ja erityisesti kytkentäkaavioiden ajan tasalle saattaminen.

Katsastussääntöjen sähköjärjestelmät-osa on uudistettu

Sähköjärjestelmän turvallisuus ja moitteeton toiminta on tärkeää vesillä. Tämän saavuttamiseksi SPV:n katsastussääntöjen sähköjärjestelmäosuutta on päivitetty ottaen huomioon sähköturvallisuuslaki (2016/1135), veneiden pienoisjännitejärjestelmää koskeva standardi (EN ISO 10133:2017), veneiden pienjännitejärjestelmää koskeva standardi (EN ISO 13297:2018) ja sähkötyöturvallisuusstandardi (SFS 6002:2015+A1:2018).

Lähtökohtaisesti tehdasvalmisteisen uuden veneen sähköjärjestelmä on nykyään valmistushetken vaatimusten mukainen ja se täyttää olennaiset turvallisuusvaatimukset: suojauksen sähköiskulta ja tulipalolta sekä moitteettoman toiminnan kaikissa merellisissä olosuhteissa. Katsastuksessa todetaan sähköjärjestelmän nykytilanne. Se voi olla alkuperäinen, korjattu tai laajennettu. Tärkeää on yhdessä veneen omistajan kanssa todeta, onko sähköjärjestelmä sähköalan ammattilaisen jäljiltä vai maallikon itse tekemä. Katsastaja yleensä ei ole sähköalan ammattilainen, mikä rajoittaa sähköjärjestelmän turvallisuuden ja kunnon arviointia katsastustilanteessa.

Pienoisjänniteasennuksia (esim. 12 VDC, 24 VDC) saa osaava ja asiaan hyvin perehtynyt veneilijä tehdä itse, mutta pienjänniteasennukset (esim. 230 VAC, 400 VAC, maasähkö, generaattori) on teetettävä veneeseen sähköurakoitsijalla, joka suorittaa niille käyttöönottotarkastuksen ja antaa veneen haltijalle tarkastuspöytäkirjan.

Veneen sähköjärjestelmän piirikaavio

Veneen sähköjen tärkein dokumentti on ajan tasalla pidetty piirikaavio. Se antaa selkeyttä ja varmuutta siihen, että veneen sähköasiat ovat kunnossa. Piirikaavio on myös erittäin hyödyllinen vikatilanteita selvitettäessä ja korjattaessa tai sähköjärjestelmää laajennettaessa. Piirikaaviota edellyttää sähköturvallisuuslaki, joten siihen ei sovelleta siirtymäaikaa.

Vaatimukset sähkölaitteiden luotettavuuden ja turvallisuuden parantamiseksi

Sähköjärjestelmien ja -kaapelointien katsastusvaatimuksia on täsmennetty ja erityistä huomiota on kiinnitetty siihen, että keskeiset sähköiset hätäilmoitus- ja navigointijärjestelmät ovat vikasietoisia ja ne voidaan pitää käyttökunnossa myös pääsähkölähteen vikaantuessa tukeutumalla varasähkölähteeseen.

Uudet vaatimukset tulevat voimaan siirtymäajan jälkeen vuonna 2023, johon asti niitä suositellaan. Hätäviestintään käytettäville kiinteästi asennetuille radiolaitteille (VHF/DSC ja MF/HF/DSC) niiden ollessa pääasiallinen hätäilmoitusväline (vaihtoehto A) vaaditan katsastusluokassa 1 varasähkölähdejärjestelyä, jolla radio saadaan toimimaan pääsähkölähteen lakatessa toimimasta. Keskeisille sähköisille navigointilaitteille vaaditaan varasähkölähdejärjestelyä katsastusluokassa 1. Järjestelyä suositellaan myös katsastusluokkaan 2. Vaatimuksen tavoitteena on, että sen avulla navigointilaitteet saadaan toimimaan pääsähkölähteen lakatessa toimimasta. Katsastusluokassa 3 suositellaan erillisiä käynnistys- ja käyttöakustoja tai kaksoisakkujärjestelmää.

Uutiset