Hätäilmoitusvälineiden katsastusvaatimukset

LED-soihtu Oceansignal EDF1

Veneiden katsastuksissa edellytettävät hätäilmoitusvälineet.

Huviveneiden katsastussäännöt muuttuivat huomattavasti veneilykaudeesta 2017 alkaen. Merkittävin muutos oli se, että pyrotekniset hätäraketit ja -soihdut voi korvata elektronisilla välineillä, kuten led-soihduilla, matkapuhelimilla ja VHF-DSC-radiolla.

Markkinoille on kuitenkin tuotu tarjolle myös sellaisia led-soihtuja, jotka selvästikään eivät sovellu veneilykäyttöön, vaikka paperilla siltä saattaisi näyttää. Tämän vuoksi SPV on kevättalvella 2018 ryhtynyt laatimaan teknisiä vaatimuksia katsastuksessa hyväksyttäville led-soihduille. Vaatimukset asetetaan valoteholle, miniminäkyvyydelle sekä vedenpitävyydelle.

Vuodesta 2017 alkaen missään huviveneiden katsastusluokassa ei ole enää vaadittu hätäraketteja tai -soihtuja, mutta ne ovat edelleen suosituksia avomeri- ja rannikkoluokissa. Jatkossa tärkeimmät hätäilmoitusvälineet ovat DSC-toiminnolla varustettu meri-VHF -puhelin, säänkestävästi suojattu matkapuhelin sekä elektroninen käsisoihtu eli led-soihtu. Myös perinteiset raketit kelpaavat edelleen. 

Led-soihdun etu on pitkä toiminta-aika. Kun perinteinen, hädässä olevan paikannusapuna käytettävä hätäsoihtu palaa noin minuutin, led-soihtu välkkyy 5–6 tuntia. Todennäköistä onkin, että soihdut ja raketit korvataan vähitellen useimmissa veneissä pitkäikäisillä led-soihduilla. 

Hyväksyntämenettelyä led-soihduilla ei ole, mutta niiden pitää olla varta vasten veneilykäyttöön tarkoitettuja. 

Hätäilmoitusvälineet vuodesta 2018 lukien

Avomeriluokka (luokka 1):

 • Kiinteästi asennettu DSC-toiminnolla varustettu VHF-radiopuhelin, EPIRB-hätälähetin, säänkestävästi suojattu matkapuhelin, led-soihtu sekä kaksi oranssisavua.
 • Vaihtoehto B: VHF, kiinteästi asennettu (suositellaan DSC-toiminnolla), 4 kpl punaisia laskuvarjoraketteja, (valopistooli korvaa enintään 2 laskuvarjorakettia), 4 kpl punasoihtuja tai 1kpl led-soihtu varaparistoineen ja 2 kpl punasoihtuja, 2 kpl oranssisavuja. 
  – Suositellaan lisäksi: matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna

Rannikkoluokka (luokka 2):

 • Kiinteästi asennettu DSC-toiminnolla varustettu VHF-radiopuhelin, säänkestävästi suojattu matkapuhelin sekä led-soihtu varaparistoineen tai 4 kpl punasoihtuja 
  – Suositellaan lisäksi: EPIRB, 4 kpl punaisia laskuvarjoraketteja, 2 kpl oranssisavuja
 • Vaihtoehto B: VHF, kiinteästi asennettu (suositellaan DSC-toiminnolla), 4 kpl punaisia laskuvarjoraketteja (valopistooli korvaa enintään 2 laskuvarjorakettia), 4 kpl punasoihtuja, tai 1 kpl led-soihtu varaparistoineen ja 2 kpl punasoihtuja 
  – Suositellaan lisäksi: matkapuhelin, säänkestävästi suojattuna, 2 kpl oranssisavuja

Saaristo ja sisävedet (luokka 3) 

 • Säänkestävästi suojattu matkapuhelin ja led-soihtu tai 4 kpl punasoihtuja 
  – Ulkosaaristossa veneileville suositellaan lisäksi DSC-toiminnolla varustettua VHF-radiopuhelinta. 
  – Suositellaan lisäksi: 2 kpl punaisia laskuvarjoraketteja sekä 2 kpl punasoihtuja

Vaihtoehdot:

 • 2 kpl punaisia laskuvarjoraketteja ja 2 kpl punasoihtuja (vaihtoehtoisesti led-soihtu varaparistoineen)
 • TAI 4 punasoihtuja
 • TAI 2 kpl punasoihtuja ja 1 kpl LED-soihtu 
  – Suositellaan lisäksi: säänkestävästi suojattu matkapuhelin ja VHF.

Suojaiset vesialueet ja valvotut veneilytapahtumat (luokka 4)

 • Ei pakollisia hätäilmoitusvälineitä. 
  – Suositellaan säänkestävästi suojattua matkapuhelinta ja led-soihtua tai 2 kpl punasoihtuja.

Välineiden käyttöehtoja 
Hätärakettien tulee olla hyväkuntoiset ja ne pitää säilyttää pystyasennossa. Meri-VHF-puhelinta varten tarvitaan aluksen radiolupa ja puhelinta saa käyttää ainoastaan radiotutkinnon suorittanut henkilö (ks. viestintäviraston ohjeet). Valopistooli vaatii aselain (1.3.1998) mukaan aseenkantoluvan, jonka myöntää paikallinen poliisilaitos. Valopistoolin patruunoiden kelpoisuusaika on enintään 25 vuotta, jos ne ovat virheettömät.

 • Matkapuhelimen voi katsoa olevan suojattu säänkestävästi, jos se on valmistettu vesitiiviiksi (yleensä tämä tarkoittaa valmistajien määritelmissä upotusta maks. 0,5 m ja 30 min), tai jos tavallinen puhelin on laitettu vesitiiviiseen suojapussiin tai muuhun suojaan, joka mahdollistaa puhelimen käytön suojan läpi. 

Uutiset