Vuosikokouksen päätöksiä

Kuvassa purjeveneitä Juurikan edustalla

Hallitukseen kaksi uutta jäsentä

Jyväskylän Veneseura ry:n vuosikokous pidettiin 29.11.2022. Vuosikokous päätti mm. pitää liittymis- ja jäsenmaksut ennallaan. Vuosijäsenen liittymismaksu on 100 € ja jäsenmaksu 65 €. Juniorijäsenen jäsenmaksu on 10 € ja perhejäsenen jäsenmaksu 25 €. Juniori- ja perhejäseniltä ei peritä liittymismaksua. Hallitus päättää myöhemmin seuran muista maksuista.

Vuosikokous vahvisti toimintasuunnitelman sekä talousarvion vuodelle 2023.

Erovuorossa olleista hallituksen jäsenistä jäsensihteeri Anu Snellman ja tiedottaja Markku Pöyhönen olivat ilmoittaneet, että eivät ole enää käytettävissä seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Erovuoroiset hallituspaikat täytettiin seuraavasti:

Varakommodori Anu Ojala
Sihteeri Pasi Liuha
Tiedottaja Peppiina Räisänen (uusi)
Jäsensihteeri Marjo Oinonen (uusi)
Satamakapteeni Aki Vanhala

Toiminnantarkastajiksi valittiin Seppo Sneck ja Sisko Tiainen sekä heidän varahenkilöikseen Jari Vanhala ja Hilkka Lilja.

Vuosikokouksen jälkeen jaettiin seuran kiertopalkinnot 2022.

Uutiset