Vuosikokouksen 2021 päätöksiä

Samppa J Salminen venesatamassa

Samppa J Salminen jatkaa kommodorina

JVS:n vuosikokouksessa 23.11.2021 vahvistettiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma sekä talousarvio vuodelle 2022. Toimintasuunnitelman mukaan vuoden 2022 keskeiset painoalueet ovat:

1) Koulutus

  • tavoitteena moottoriveneilykoulutuksen käynnistäminen
  • junioripurjehduskoulu
  • purjehduskoulun kurssit aikuisille

2) Juurikan kotisataman kehittäminen

  • Juurikan alueen kehittämissuunnitelma
  • laiturien luvat
  • mahdollinen Jyväskylän kaupungilta vuokrattujen alueiden osto

3) Jäsenten aktiivinen osallistaminen seuran toimintaan

  • kilpailut
  • talkootoiminta: tavoitteena on luoda järjestelmä, jonka avulla jäsenillä olisi entistä parempi ja ennakoitavampi mahdollisuus osallistua seuran toimintaan
  • Kuminan toiminta

Tutustu myös toimintasuunnitelmaan kokonaisuudessaan.

Vuosikokous päätti pitää liittymis- ja jäsenmaksut sekä hallituksen kokouspalkkiot ennallaan.

Kaikki erovuorossa olleet hallituksen jäsenet valittiin uudelle kaudelle. Erovuorossa olivat kommodori Samppa J Salminen, talouspäällikkö Taina Vaismaa, purjehduksen kilpailupäällikkö Pekko Nurminen, junioripäällikkö Heikki Luumi ja Kuminan isäntä Kimmo Juutilainen. Samoin kuluvan kauden toiminnantarkastajat Heikki Rajala ja Seppo Sneck valittiin tehtävään myös kaudelle 2022.

Päätösasioiden lisäksi kokouksen päätteeksi keskusteltiin seuran jäsenille tarkoitetun keskustelufoorumin perustamisesta, satamanosturin jatkokehittämisestä ja Juurikan jätehuollosta.

Keskustelufoorumi perustetaan mikäli jäsenistöstä löytyy vapaaehtoinen ylläpitäjä. Ylläpitäjä laatii hallitukselle ehdotuksen keskustelukanavasta hyväksyttäväksi kaikkine toimenpiteineen ja käytäntöineen hallitukselle. Liittymisen kanavalle tulee olla vapaaehtoista.

Satamanosturin kehittämisasioihin kuuluvat mm. valaistuksen ja valvontakameroiden asennus ynnä muut viimeistelytoimet.

Lisäksi kuultiin Juhlatalo Juurikkasaaren suunnitelmista jätteenhuollon uudelleen
järjestelyistä. Saimme talkooapupyynnön muutosten toteuttamiseksi keväällä 2022. Vuosikokousväki lupasi, että seura avustaa Juhlatalon yrittäjiä projektissa.

Lopuksi vielä Pekko Nurminen kertoi, että lisää JVS:n edustajia tarvittaisiin Päijännepurjehdustoimikuntaan.

Uutiset