Tietokirja Päijänteen järjestäytyneen veneilyn pitkästä historiasta julkaistu

Päijänteellä-kirjan kansi, jossa perinteikäs purjevene ulapalla

Eliitin harrastuksesta koko kansan huviksi

Päijänteellä – Jyväskylän Veneseura ja sen edeltäjät (Jyväskylä: JVS 2021) on ensimmäinen tieteellisin perustein tehty kirja Päijänteen veneilyharrastuksesta. Kirjassa käydään läpi Päijänteen järjestäytyneen veneilyn kaari 1880-luvulta tähän päivään. Painopiste on pohjoisen Päijänteen pursiseuroissa. Päijänteen kahden suurimman seuran (Lahden Purjehdusseura ja Jyväskylän Veneseura) juuret ovat Päijänteen Purjehdusseurassa, joka puolestaan oli ensimmäisiä Suomen sisävesien pursiseuroja ja yksi yhdestätoista Suomen Purjehtijaliiton perustajajäsenestä vuonna 1906.

Kirjassa osoitetaan, kuinka veneilyharrastus demokratisoitui 1900-luvun aikana. Jyväskylän veneilyharrastus muuttui runsaan sadan vuoden aikana koulu- ja kauppakaupungin kapean eliitin harrastuksesta ensin laajenevan virkamieskunnan ja lopulta kasvaneen keskiluokan huviksi.

Vaikka vielä 2010-luvun juppikuunari -puhunnassa oli kaikuja sata vuotta aikaisemmista jyväskyläläislehdissä viljellyistä väittämistä keikaroivista purjehtijoista ja kerskailevista moottoriveneilijöistä, leveni veneilijöiden sosiaalinen rakenne etenkin 1970-luvulta alkaen, pohtii Jari Ojala.

Teknologiavallankumoukset mahdollistavat veneilyn demokratisoitumisen: polttomoottori, kevytveneet ja lopulta lasikuidun yleistyminen laskivat veneenhankinnan kynnystä myös Päijänteellä. Samalla lisääntynyt vapaa-aika toi uusia harrastajia veneilyn piiriin.

Jyväskylän Veneseuran ja sen edeltäjien jäsenmäärä ei kuitenkaan ole kasvanut yhtä nopeasti kuin kaupunki: Jyväskylän kaupungin asukasmäärä on yli 50-kertaistunut 1800-luvun lopulta 2020-luvun alkuun, kun samaan aikaan Jyväskylän Veneseuran ja sen edeltäjien jäsenmäärä on viisinkertaistunut. Veneilijöiden ja veneiden määrä on toki kasvanut paljon enemmän, mutta pienempien moottoriveneiden omistajat ovat harvoin veneseurojen jäseniä.

Kilpaveneilyn ja -purjehduksen suhteellinen merkitys on vähentynyt 1980-luvun huippuvuosista.

Päijännepurjehdus kerää yhä hyvin osallistujia ja Jyväskylän Veneseuran omissa kisoissa on aktiivisesti osallistujia. Seuran purjehtijat ovat viime vuosina olleet kansallista kärkeä Lightning- ja H-veneluokissa. Sen sijaan navigaatio- ja moottorivenekilpailut ovat käytännössä kuihtuneet kokonaan, samoin Jyväskylässä aiemmin erittäin vahvana toiminut kilpavesihiihto, miettii Juha Äystö.

Teos on näyttävästi kuvitettu ja teksti tieteellisen historiantutkimuksen perusteiden mukaan tehty. Lähteinä käytetään laajoja arkistonaineistoja, haastatteluja ja sanomalehtiä. Kirja tulee vapaasti luettavaksi verkkoversiona julkaisupäivänä.

Kirjan ovat kirjoittaneet merihistorian asiantuntija, historian professori Jari Ojala ja fysiikan professori emeritus Juha Äystö, joka on pitkäaikaisena purjehduksen harrastajana koonnut tietoja ja kirjoittanut vuosien varrella veneseuran historiasta. Kirjan taitosta vastaa Mika Särkijärvi, jolla on vankka kokemus venealan viestinnästä.

Kirjan tiedot: Jari Ojala ja Juha Äystö: Päijänteellä – Jyväskylän Veneseura ja sen edeltäjät. Jyväskylä: JVS 2021. 286 sivua. ISBN 978-952-94-5503-4 (sid.) Paino: Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu 2021. Ulkoasu: Mika Särkijärvi.

Kirjan verkkoversio on avoimesti saatavilla osoitteesta: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/78509

JVS:n jäsenet voivat noutaa painetun kirjan Jyväskylän yliopiston Historica-rakennuksesta (H) Historian ja etnologian laitoksen harjoittelijalta (1. kerros, huone H102) arkisin klo. 9–15 välillä. Lounasaikana 11–12 harjoittelija ei välttämättä ole paikalla.

Kirjasta on julkaistu arvio Tieteessä tapahtuu -julkaisussa 1/2022. Linkki arvioon on osoitteessa https://www.tieteessatapahtuu.fi/numerot/1-2022/paijanteen-veneilyhistoriaa-koottu-yksiin-kansiin-huviveneilya-tutkittu-vain-vahan

Uutiset